Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Neonatologická ambulancia

Ambulancia pre rizikových novorodencov zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť a sledovanie rizikových a chorých detí z prenatálnych a perinatálnych príčin do ukončeného 1. roku života. Sledované sú deti s predkoncepčnými rizikami, s rizikom a patologickým stavom plodu v priebehu gravidity a pôrodu a rizikovými a patologickými stavmi v novorodeneckom veku.

Liečebné možnosti/Výkony

Cieľom fungovania ambulancie je včasné odhalenie všetkých  porúch vývinu s následnou  komplexnou liečbou. Účelom je minimalizácia  až eliminácia dlhodobých porúch rastu a vývinu,  psychomotorického a neuropsychického postihnutia, hematologických, metabolických a ortopedických abnormalít, ako aj niektorých vrodených vývojových chýb u detí. 

Ambulantné hodiny

Pondelok
10:00 – 12:00
Utorok
10:00 – 12:00
Streda
10:00 – 12:00
Štvrtok
10:00 – 12:00
Piatok
10:00 – 12:00


Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Ambulancia sa nachádza 2. podlaží pavilónu A poliklinickej časti.

Lekár:     MUDr. Jana Jenčová
Sestra:   Mgr. Darina Cichá

Telefónne číslo do ambulancie:     057/ 48 65 361