Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Hematologicko-transfúziologické oddelenie

Hematologicko-transfúziologické oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pre hematologických  a onkohematologických pacientov. Zároveň zabezpečuje prípravu, uskladňovanie, výdaj a transport transfúznych liekov.

Liečebné možnosti/Výkony

Oddelenie pozostáva z troch navzájom súvisiacich častí:

  • hematologickej a onkohematologickej ambulancie, kde sú ošetrovaní pacienti s ochorením krvi,  krvotvorných orgánov ako aj poruchami zrážania krvi a onkohematologickí pacienti
  •  transfúziologickej časti, kde sa pripravujú z krvi darcov transfúzne lieky /erytrocytová masa, plazma, trombocytové koncentráty/
  • krvnej banky – ktorá pozostáva z imunohematologického laboratória, kde sa vyšetrujú krvné skupiny , vyhľadávajú sa darcovia a špecifikujú protilátky, prípadne vyšetrujú antigény, pripravujú sa transfúzne lieky pre pacienta/ vyšetrenie krížnej skúšky, protilátok/ z krvného skladu  už pripravenej krvi

Pracovná doba


Ambulancia
Odberové dni - Darcovia krvi
Pondelok
7:00 - 14:00
-
Utorok
7:00 - 14:00
6:00 - 9:00
Streda
7:00 - 14:00
-
Štvrtok
7:00 - 14:00
6:00 - 9:00
Piatok
-
6:00 - 9:00 Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Oddelenie sa nachádza na prízemí  budovy A pavilónu.

Telefonický kontakt

Ambulancia
057/ 48 65 429
Krvná banka
057/ 48 65 475