Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia OAIM

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice. Vykonáva predanestetické vyšetrenia pred celkovou anestéziou /teda pred operáciou/ u detí aj dospelých.

V ambulancii zhodnotia nález, ktorý pacient prinesie od detského, praktického lekára alebo internistu, vyplnia dotazník a vyšetria prístupnosť dýchacích ciest.

Na ambulanciu sa neobjednáva, vybavia Vás na počkanie.

Liečebné možnosti/Výkony

Ambulancia predoperačných vyšetrení zabezpečuje vykonávanie predanestetických vyšetrení pred operáciou v celkovej alebo regionálnej anestézii. Pacienti sem prichádzajú po absolvovaní interného vyšetrenia /vybavia si ho na internej ambulancii alebo u praktického lekára/. Lekár – anestéziológ zváži riziko anestézie /celkovej, regionálnej/, posúdi celkový stav pacienta, poučí ho o postupe anestézie, varuje pred jej rizikami, v prípade potreby naordinuje doplňujúce vyšetrenie alebo liečbu a navrhne postup prípravy pred anestéziou a optimálny spôsob anestézie.

Ambulantné hodiny


Ordinačné hodiny
Prestávka na obed
Pondelok
10:00 – 15:30
12:30 - 13:00
Utorok
10:00 – 15:30
12:30 - 13:00
Streda
10:00 – 15:30
12:30 - 13:00
Štvrtok
10:00 – 15:30
12:30 - 13:00
Piatok
10:00 – 15:30
12:30 - 13:00


Doplnkové informácie

Predoperačné – predanestetické vyšetrenie – praktické rady:

Vyšetrenie je potrebné absolvovať najviac 4 týždne a najmenej 1 deň pred prijatím do nemocnice za účelom operácie. Na vyšetrenie je potrebné priniesť vyšetrenie od pediatra, praktického lekára alebo internistu, prípadne výpis dokumentácie a kópie dôležitých nálezov od iných odborných lekárov. Pediatrické alebo interné vyšetrenie si vybavíte v rámci Vranovskej nemocnice, a.s.

Na ambulanciu prichádzajte s nálezom, teda s výsledkami krvných testov, popisom EKG a RTG.

Upozornenie!!!
Pacienti, ktorí idú na operáciu do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach na Triede SNP 1 /teda do novej fakultnej nemocnice na Terase/ si musia vykonať predanestetické vyšetrenie na ambulancii v uvedenej nemocnici. Prednosta kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny uvedenej nemocnice si vyžaduje, aby pacienti prichádzajúci na operáciu do tejto nemocnice mali ich vlastné predanestetické vyšetrenie.

Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Ambulancia sa nachádza na prízemí  budovy nemocnice pavilón D pri OMIS-e.

Lekár:     MUDr. Marek Pastír                                                                                              a denne sa strieda ordinujúci lekár podľa služby na lôžkovej časti
Sestra:   podľa rozpisu oddelenia

Telefónne číslo do ambulancie:     057/ 48 65 889