Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Rádiologické oddelenie (RDG)

Rádiologické oddelenie sa zaoberá diagnostickým využitím najmodernejších medicínskych zobrazovacích metód takmer v celom spektre odboru rádiodiagnostika. Je vybavené modernou prístrojovou technikou a je plne digitalizované, čo umožňuje skvalitnenie spolupráce s oddeleniami nemocnice aj inými zdravotníckymi zariadeniami. Oddelenie má erudovaný tím kvalifikovaných lekárov a rádiologických technikov.

Na centrálnom oddelení je šesť samostatných pracovísk- pracovisko konvenčnej rádiológie, panoráma, pracovisko všeobecnej sonografie, mamografické pracovisko, denzitometria a pracovisko sonografie pre mamodiagnostiku.

V chirurgickom pavilóne s priamou nadväznosťou na oddelenie urgentného príjmu je pracovisko konvečnej rádiológie a CT. Oddelenie je k dispozícii všetkým pacientom na základe doporučenia ošetrujúceho lekára.

Liečebné možnosti/Výkony

1. Konvenčná rádiodiagnostika

Spektrum: klasické röntgenové snímky muskuloskeletálneho sytému, hrudníka a vnútrohrudných orgánov, uropoteického systému, panoramatické snímky chrupu, PND, špeciálne projekcie pre potreby ORL, neurológie a traumatológie.
Prístrojové vybavenie: Skiagrafia- MEDSTONE /2001/, BMI /2012/, Prístroj na operačnej sále-BRIVO OEC /2011/, Zubný RTG prístroj-PANTOS 16 /2009/, pojazdné skiagrafické zariadenie GE – TMXR /2015/ - pre potreby OMIS-u a Urgentného príjmu.
Príprava pacienta na vyšetrenie: nevyžaduje špeciálnu prípravu, u detí a imobilných pacientov je nutný doprovod, u nepokojných pacientov potrebná prípadná medikamentózna sedácia.

2. Ultrazvuková /sonografická/ diagnostika

Spektrum: všeobecné ultrazvukové vyšetrenie brucha, malej panvy, hrudníka , krku, mäkkých častí, prsníkov, dopplerovské vyšetrenia cievneho systému.
Prístrojové vybavenie: LOGIC 3 /2011/, LOGIC P6 /2011/.
Príprava pacienta na vyšetrenie: vyšetrenie tráviaceho traktu sa realizuje nalačno, pre vyšetrenie orgánov močového traktu a malej panvy je dôležitý plný močový mechúr. Vyšetrenie krku, prsníkov, ciev a mäkkých častí nevyžaduje špeciálnu prípravu.

3. Mamografia

Spektrum: vyšetrenia prsníkov pacientiek s klinickými príznakmi a vyšetrenia v rámci preventívnych prehliadok.
Prístrojové vybavenie: MAMMOMAT INSPIRATION /2013/- priama digitalizácia.
Príprava pacienta na vyšetrenie: nie je nutná špeciálna príprava.

4. CT - počítačová tomografia

Spektrum: všeobecné vyšetrenia hlavy, krku, hrudníka, brucha, špecializované vyšetrenia cievneho systému /CT angiografia/, tenkého /CT enterografia/ a hrubého čreva / CT irigografia/.
Prístrojové vybavenie: AQUILION 16 /2008/.
Príprava pacienta na vyšetrenie: vyšetrenia bez aplikácie kontrastnej látky nevyžadujú špeciálnu prípravu. Pri vyšetrení s intravaskulárnou aplikáciou kontrastnej látky musí byť pacient nalačno, dostatočne hydratovaný, s protialergickou prípravou, špeciálny prístup je potrebné zvoliť u pacientov s diabetom a hypertyreózou. Pri vyšetrení malej panvy, retroperitonea a abdomenu je nutná perorálna kontrastná náplň črevných kľučiek.

5. Denzitometria

Spektrum: celotelové meranie hustoty kostí.
Prístrojové vybavenie: LUNAR DPX PRO /2007/.
Príprava pacienta na vyšetrenie: nie je nutná špeciálna príprava.

Pracovná doba - evidencia

Pondelok
7:30 – 16:00
Utorok
7:30 – 16:00
Streda
7:30 – 16:00
Štvrtok
7:30 – 16:00
Piatok
7:30 – 16:00
Sobota
ÚPS
NedeľaÚPS


Pracovná doba RGT pracoviská: 7:30 – 14:42 hod., potom ÚPS.

Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí budovy A pavilónu – poliklinická časť.

Telefonický kontakt

Evidencia
057/ 48 65 405
Primárka oddelenia
057/ 48 65 419