Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia urgentného príjmu

Ambulancia urgentného príjmu (AUP) je pracoviskom moderne pracujúcej nemocnice. Slúži k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy. Je personálne a materiálne vybavená pre prevzatie akútneho pacienta od posádky záchrannej zdravotnej služby (LZS, RLP, RZP), dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých.

Ambulancia urgentného príjmu pozostáva z ambulancie neurologickej a vnútorného lekárstva a z chirurgickej ambulancie. Pri urgentnom príjme je zriadená malá zákroková sála a miestnosť s expektačnými lôžkami.

Lekár AUP pacienta vyšetrí, určí ďalší diagnosticko-terapeutický postup a podľa závažnosti ochorenia pacienta prijíma na príslušné lôžkové oddelenie, alebo určí, že pacienta je možné ošetriť ambulantne, s odporučením ďalšej kontroly u svojho obvodného lekára alebo na špecializovanej ambulancii.

U niektorých pacientov je potrebný dlhší čas diagnosticko-liečebného procesu k stanoveniu ďalšieho postupu. Pacient je uložený na expektačné lôžko, nakoľko si jeho stav vyžaduje intenzívne sledovanie a liečbu (napr. infúznu liečbu, menší výkon v celkovej anestézii), konziliárne vyšetrenie viacerými špecialistami, dlhšie trvajúce inštrumentačné, zobrazovacie alebo laboratórne vyšetrenia. Až po stanovení diagnózy, vylúčení závažného ochorenia a zlepšení stavu je možné rozhodnúť o ambulantnej liečbe alebo o prijatí chorého do ústavnej liečby.

Liečebné možnosti/Výkony

Zabezpečuje vyšetrenie, ošetrenie, liečbu a príjem pacientov v akútnych stavoch so stabilizovanými vitálnymi funkciami v základných medicínskych odboroch: interné lekárstvo, neurológia, chirurgia, traumatológia.
Zabezpečuje príjem kriticky chorých a traumatizovaných s ohrozením alebo už zlyhaním základných vitálnych funkcií (vedomie, dýchanie, obeh). Vykonáva úkony vedúce k stabilizácii a podpore vitálnych funkcií a ich monitoring, realizuje potrebné vyšetrenia a zabezpečuje ďalší manažment  pacienta - preklad na vyššie pracovisko intenzívneho typu OMIS (OAIM, JIS) alebo priamo na  centrálne operačné sály.

Ambulantné hodiny

Pondelok
16:00 – 7:30
Utorok
16:00 – 7:30
Streda
16:00 – 7:30
Štvrtok
16:00 – 7:30
Piatok
16:00 – 7:30


Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu C.

Lekár:  MUDr. Alexander Vaššo
               MUDr. Lenka Lidíková Dudášová
               a lekári podľa rozpisu služieb

Sestra
podľa rozpisu služieb:  Mgr. Ján Suszka
                                                 Anna Demková
                                                 Bc. Milan Begala,                   
                                                 PhDr. Katarína Uzorášová

Telefónne číslo do ambulancie:     057/ 48 65 346