Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Doliečovacie oddelenie

Na doliečovacom oddelení je poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť  pacientom starším ako 18 rokov s chronickými ochoreniami, ktorých stav nemožno zvládnuť ambulantnou cestou. Pacienti sú prijatí buď po preklade z akútnych lôžok( interného, chirurgického, neurologického, traumatologického, onkologického odd., OAIM) alebo prijímaní z ambulantnej sféry na plánovanú hospitalizáciu.

Pacienti sú spravidla stabilizovaní, po zvládnutí akútneho stavu, s ukončeným diagnostickým procesom. Základným cieľom hospitalizácie je stabilizácia zdravotného stavu, zlepšenie samoobslužných činností, mobility, kvality života, príprava na prechod do ambulantnej starostlivosti.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v príjemnom prostredí, ktoré je plne prispôsobené pacientom s chronickými ochoreniami. Na oddelení sú k dispozícii jedno-, dvoj-, maximálne trojlôžkové izby s vlastným bezbariérovým sociálnym zariadením. Pacienti majú možnosť sledovať televízny program, vypožičať si knihy.

Spektrum najčastejších ochorení a stavov vyžadujúcich hospitalizáciu na doliečovacom oddelení:

  • ochorenia srdca a ciev
  • prekonaná cievna mozgová príhoda
  • onkologické ochorenia s potrebou podpornej alebo paliatívnej liečby
  • stavy po úrazoch s nutnosťou rehabilitačnej liečby
  • preležaniny, vredy predkolenia a iné rany s nutnosťou dlhodobej liečby
  • pooperačné stavy s komplikovaným hojením rán a potrebou rehabilitačnej liečby
  • ľahké formy dehydratácie, ktoré nemožno zvládnuť  ambulantne
  • chronické choroby pohybového systému zhoršujúce sebestačnosť pacienta
  • chronické choroby dýchacieho systému vyžadujúce infúznu liečba
  • stabilizované stavy s poruchou vedomia, poruchou prehĺtania

Liečebné možnosti/Výkony

Vzhľadom na fakt, že väčšinu pacientov tvoria seniori nad 65 rokov, vyšetrovací, liečebný a rehabilitačný proces je prispôsobený práve im. Po prijatí pacienta je lekárom i sestrou zhodnotený aktuálny stav, je naplánovaná lekárska a ošetrovateľská starostlivosť, plnenie cieľov ktorých sa sleduje na dennej báze. Pacientom je poskytovaná komplexná ošetrovateľská starostlivosť (individuálne podľa potreby: preväzy rán, podávanie liekov, injekcií, infúzií, starostlivosť o kanyly, katétre, stómie, oxygenoterapia, odsávanie hlienov, meranie krvného tlaku, telesnej teploty, pulzu, polohovanie, ošetrovanie kože, hygiena, kŕmenie).

V spolupráci s fyziatricko-rehabilitačným oddelením je poskytovaná rehabilitačná liečba-liečebná telesná výchova priamo pri lôžku pacienta, k dispozícii sú rehabiliačné pomôcky-chodúľky, barly, G-aparát, liečebný kúpeľ nôh, solux.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v príjemnom prostredí, ktoré je plne prispôsobené pacientom s chronickými ochoreniami. Na oddelení sú k dispozícii jedno-, dvoj-, maximálne trojlôžkové izby s vlastným bezbariérovým sociálnym zariadením. Pacienti majú možnosť sledovať televízny program, vypožičať si knihy. 

Návštevné hodiny

Pondelok
14:00 – 16:00
Utorok
14:00 – 16:00
Streda
14:00 – 16:00
Štvrtok
14:00 – 16:00
Piatok
14:00 – 16:00
Sobota
14:00 – 16:00
Nedeľa14:00 – 16:00


Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Doliečovacie oddelenie sa nachádza na 2. poschodí budovy poliklinickej časti (A pavilón).

Telefonický kontakt

Doliečovacie oddelenie
057 48 65 402

057 48 65 406
Primárka oddelenia
057 48 65 169
Vedúca sestra
057 48 65 496
Lekár
057 48 65 443
Sestry
057 48 65 402
Manažérka dennej zmeny
057 48 65 493