Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Klinická imunologická a alergologická ambulancia

Detská imunologická a alergologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti s alergiami a inými imunopatologickými stavmi. V ambulancii sa vykonávajú odbery u dojčiat až po mladistvých do veku 19 rokov.

Liečebné možnosti/Výkony 

Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulancie je v súlade s Výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

Ambulantné hodiny

Pondelok
7:30 – 11:30
Utorok
7:30 – 11:30
Streda
7:30 – 11:30
Štvrtok
7:30 – 11:30
Piatok
7:30 – 11:30


Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Ambulancia sa nachádza na 3. poschodí pavilónu B. 

Lekár:  MUDr. Jana Podolská
Sestra: Bc. Mária Michalenková

Telefónne číslo do ambulancie: 057/ 48 65 237