Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Neonatologické oddelenie

Novorodenecké oddelenie poskytuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť novorodencom do 28. dňa veku života, od jeho pôrodu až po prepustenie do domácej a ambulantnej starostlivosti. Starostlivosť poskytuje všetkým fyziologickým  novorodencom, novorodencom s ľahšími a prechodnými adaptačnými poruchami a novorodencom bez  závažných rizikových faktorov. Starostlivosť o novorodenca zodpovedá súčasným poznatkom o tehotnosti, prenatálnom vývoji plodu, o pôrode, fyziológii a patológii novorodenca s cieľom záchrany života a prevencie dlhodobého poškodenia dieťaťa

Oddelenie poskytuje základnú starostlivosť v neonatológii, podľa potreby aj resuscitáciu, stabilizáciu a prípravu na  transport novorodenca. Základom starostlivosti je  „dieťa s matkou“ (rooming -in), čo znamená umiestnenie zdravej matky - šestonedieľky a fyziologicky zdravého novorodenca na jednej izbe v bezprostrednej vzájomnej blízkosti.

Od roku 2009 sa oddelenie stalo držiteľom titulu "Baby Friendly  Hospital“, vykonáva osvetu a vzdelávanie matiek. Vykonáva všetky predpísané skríningové vyšetrenia, vrátane vyšetrenia sluchu, vrodenej katarakty, sonografické vyšetrenia mozgu a obličiek.
Od roku 2010 spolupracuje s Nadáciou Križovatka a sprostredkováva požičanie Apnoe monitorov – monitorov dychu.

Na oddelení sa realizuje monitorovanie zdravotného stavu novorodenca, diferenciálnu diagnostiku  patologických odchýlok popôrodnej adaptácie, prolaktačný program v súlade s iniciatívou WHO a UNICEF.

Liečebné možnosti/Výkony

Starostlivosť o novorodenca formou „rooming-in“ je poskytovaná na jednolôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkových izbách. Novorodenec je  pri matke od pôrodu, podporuje sa priloženie novorodenca k prsníku, bonding novorodenca ihneď po pôrode, ak to dovoľuje zdravotný stav dieťaťa. Oddelenie má laktačnú sestru, vykonáva všetky skríningové vyšetrenia a zapožičiava monitory dychu.

Vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú u dieťaťa počas pobytu na novorodeneckom oddelení:

  • odber krvi z pätičky sa realizuje na štvrtý deň života, vyšetrenie sa vykonáva všetkým detičkám v SR, odosiela sa do centra v Banskej Bystrici. Dobré výsledky centrum neoznamuje. Oznamuje sa iba ak je potrebné urobiť ďalší odber krvi.
  • vyšetrenie očí, uší, obličiek sa robí u každého novorodenca pred prepustením domov, sleduje sa či dieťatko nemá vrodený zákal šošovky, či dobre počuje a či nie je žiadna prekážka odtoku moču z obličky

Nadštandardné výkony:

  • perforácia ušníc so zavedením náušníc novorodencom - 7 eur
  • návšteva laktačnej sestry v domácom prostredí - 10 eur

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov:

Nezabudnite si priniesť:

Na pôrod:

doklady: občiansky preukaz, tehotenský preukaz, lekárske nálezy, kartička poistenca, sobášny list
osobné veci: nočné košele, uteráky, osuška, prezuvky, potreby osobnej hygieny
pre novorodenca - jednorazové plienky, výbavička na domov

Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí budovy C pavilónu.

Vedúci lekár:                             MUDr. Jana Jenčová
Manažérka dennej zmeny:      Mgr. Darina Cichá

Telefonický kontakt

Oddelenie
057/ 48 65 361
Vedúci lekár
057/ 48 65 128