Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Diabetologická ambulancia

Predmetom činnosti diabetologickej ambulancie je zdravotná starostlivosť o pacienta s diabetom  a poruchami metabolizmu, komplexné vyšetrenie, diagnostika a liečba týchto ochorení ambulantnou cestou, v indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby v spádových pracoviskách.

Liečebné možnosti/Výkony

Ambulancia zabezpečuje diagnostiku, liečbu, edukáciu, dispenzárnu starostlivosť, symptomatickú  ambulantnú starostlivosť.

Ambulantné hodiny

Pondelok
07:30 – 16:00
Utorok
07:30 – 16:00
Streda
07:30 – 16:00
Štvrtok
07:30 – 16:00
Piatok
07:30 – 16:00


Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí  pavilónu A poliklinickej časti.

Lekár:     MUDr. Drahomíra Bodnárová
Sestra:   Mária Bľachová

Telefónne číslo do ambulancie:     057/ 48 65 494