Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Kardiologická ambulancia

Ambulancia vykonáva starostlivosť o pacientov s kardiologickými chorobami, komplexné ambulantné vyšetrenia, diagnostiku, liečbu týchto ochorení, dispenzárnu starostlivosť, konziliárnu činnosť na lôžkových oddeleniach, v indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby alebo na vyššie špecializované pracovisko.

Liečebné možnosti/Výkony

Vykonáva kuratívu a prevenciu, depistáže a dispenzarizácie pacientov, podávanie i.m., i.v, a s.c. injekcií, vyšetrenie EKG, ECHOKG, ergometrie, napajánie EKG a tlakového Holtera, odber materiálu na hematologické, biochemické, mikrobiologické vyšetrenie, zdravotno – výchovnú činnosť,  zabezpeču-je  konziliárne vyšetrenia na lôžkových oddeleniach nemocnice. Podľa potreby odporúča ústavnú liečbu, zabezpečuje konzultačné vyšetrenia na špecializovaných pracoviskách, navrhuje kúpeľnú liečbu, spolupracuje s revíznymi lekármi zdravotných poisťovní. 

Ambulantné hodiny


Ordinačné hodiny
Prestávka na obed


ECHOKG

Pondelok
07:30 – 16:00
12:30 - 13:00

14:00 - 15:30

Utorok
07:30 – 16:00
12:30 - 13:00

14:00 - 15:30
iba odbery a holtre
Streda
07:30 – 16:00
12:30 - 13:00

14:00 - 15:30

Štvrtok
07:30 – 16:00
12:30 - 13:00

14:00 - 15:30

Piatok
07:30 – 16:00
12:30 - 13:00

14:00 - 15:30
iba odbery a holtre


Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí  pavilónu A poliklinickej časti.

Lekár : MUDr. Marianna Šaffová

sestra :Mgr. Kristína Šaffová

Telefónne číslo do ambulancie:     057/ 48 65 489