Nemocnica zavádzajúca
inovatívne liečebné metódy

OMIS

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny - OAIM pozostáva z lôžkovej časti, ambulancie urgentného príjmu, anestéziologickej časti, ambulancie predoperačných vyšetrení a ambulancie chronickej bolesti. Lôžková časť OAIM (8 lôžok) poskytuje starostlivosť o pacientov s ohrozením a zlyhaním základných životných funkcií - podpora a náhrada dýchania, obehu, stavy s ťažkou poruchou vedomia, multiorgánové zlyhávanie.

Urgentný príjem zabezpečuje okamžité opatrenia v rámci diagnostiky, stabilizácie stavu u náhle vzniknutých závažných porúch zdravia.

Predanestetická ambulancia zabezpečuje vyšetrenie pacientov, zhodnotenie funkčných rezerv stanovenie rizika a prípravy pred plánovanými výkonmi v celkovej alebo regionálnej anestéze.

Anestéziologický úsek zabezpečuje podávanie anestézy, t.j. zabezpečuje bezbolestnosť a starostlivosť o základné životné funkcie počas operačných a diagnostických výkonov, zabezpečuje stand-by monitoring počas niektorých vyšetrení, starostlivosť o pôrodnú bolesť.

Predoperačné – predanestetické vyšetrenie

Vyšetrenie je potrebné absolvovať najviac 3 týždne a najmenej 1 deň pred prijatím do nemocnice. Na vyšetrenie je potrebné doniesť kompletnú dokumentáciu od praktického lekára, prípadne jej výpis a kópie dôležitých nálezov. Anestéziológ posúdi Váš celkový stav, odporučí prípadné ďalšie vyšetrenia a spôsob prípravy pred anestéziou.


Na hospitalizáciu si nezabudnite priniesť:

  • Preukaz poistenca
  • Veci pre osobnú hygienu – tekuté mydlo, šampón, ústna voda, masážny gél, ochranný krém, toaletný papier
  • Vlhčené obrúsky, papierové obrúsky alebo servítky

 
© 2013 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené