Nemocnica zavádzajúca
inovatívne liečebné metódy

OMIS

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny je súčasťou OMIS-u /Oddelenia multiodborovej intenzívnej starostlivosti/, kam patrí súčasne aj JIS /Jednotka intenzívnej starostlivosti/ oddelení: chirurgie, vnútorných chorôb, neurológie.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny - OAIM pozostáva z:

  • lôžkovej časti
  • anestéziologickej časti – podávanie anestézie počas operácií
  • ambulancie predoperačných vyšetrení

Lôžková časť OAIM  poskytuje starostlivosť o pacientov s ohrozením a zlyhaním základných životných funkcií - podpora a náhrada dýchania, krvného obehu, starostlivosť o pacientov s ťažkou poruchou vedomia a multiorgánovým zlyhávaním. Príjem pacientov na lôžkovú časť je buď prevzatím pacienta priamo od posádky RLP/RZP alebo z urgentného príjmu. 

Urgentný príjem nemocnice zabezpečuje okamžité opatrenia vrámci diagnostiky a stabilizácie stavu pacientov pri náhle vzniknutých závažných poruchách zdravia. Následne je pacient hospitalizovaný na OMIS-e /na jednej zo zložiek – podľa indikácie/. Ak si to stav pacienta vyžaduje, tak je prijatý na OAIM.

Anestéziologický úsek zabezpečuje podávanie anestézie, t.j. zabezpečuje bezbolestnosť a starostlivosť o základné životné funkcie počas operačných a diagnostických výkonov, zabezpečuje stand-by monitoring počas niektorých vyšetrení, starostlivosť o pôrodnú bolesť.

Predoperačné – predanestetické vyšetrenie – praktické rady

Vyšetrenie je potrebné absolvovať najviac 4 týždne a najmenej 1 deň pred prijatím do nemocnice za účelom operácie. Na vyšetrenie je treba doniesť vyšetrenie od detského, praktického lekára alebo internistu, prípadne výpis dokumentácie a kópie dôležitých nálezov od iných odborných lekárov. Detské alebo interné vyšetrenie si vybavíte aj vrámci Vranovskej nemocnice, a.s.
Anestéziológ posúdi Váš celkový stav, stanoví riziko anestézie, odporučí prípadné ďalšie vyšetrenia a spôsob prípravy pred anestéziou. Napokon navrhne spôsob anestézie.

Veci potrebné pre hospitalizovaných pacientov na OAIM /donesú príbuzní/:

  • Preukaz poistenca
  • Veci pre osobnú hygienu – tekuté mydlo, šampón, ústnu vodu, masážny gél, ochranný krém, toaletný papier
  • Vlhčené obrúsky, papierové obrúsky alebo servítky
  • Oblečenie, prezúvky, potraviny, nápoje prineste až po konzultácii s personálom. Pacienti na OAIM sú uložení vyzlečení, príjem potravy/tekutín je súčasťou liečby a ich zloženie a množstvo indikuje lekár.

Nadštandard na OAIM nie je možný. OMIS a vrámci neho OAIM disponuje tzv. „plávajúcimi lôžkami“, t.j. počet lôžok pre pacientov jednotlivých pododdelení sa mení podľa aktuálnej potreby. Spolu je na OMIS-e 12 lôžok, z toho 5 lôžok je vybavených ventilátormi pre umelú pľúcnu ventiláciu – týchto 5 lôžok patrí OAIM.

Primár: MUDr. Marek Pastír, špecializácia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, zahraničná prax 3 roky.

Ostatní lekári oddelenia: 
MUDr. Dušan Kostovčík – zástupca primára
MUDr. Eva Drbjáková
MUDr. Ján Šalantay
MUDr. Jana Gyoriová
MUDr. Lucia Tesáková
MUDr. Jana Liberková

Návštevné hodiny 

Pondelok – piatok 14:00 – 16:00, Sobota – Nedeľa 13:00 – 16:00.

Informácie pre návštevy

K pacientovi choďte maximálne dvaja vzhľadom na ochranu intimity spolupacientov. Návštevy na OAIM sú povolené pre deti od 15 rokov! Preto prosím nežiadajte o návštevu pre menšie deti. Vzhľadom na ich detské vnímanie sveta nie je vhodný pohľad na pacienta v bezvedomí s mnohými vývodmi z tela.
Pred vstupom na OAIM zvoňte pri dverách a počkajte personál na uvedenie. Obujte si návleky /v automate za 50 centovú mincu/- nachystajte si 50 centovú mincu, prosím. Ochranný plášť je vám k dispozícii. Pred vstupom na OAIM a pri odchode si prosím umyte ruky!!!
Kontakt na oddelenie: 057 4865 889
Prosíme príbuzných, aby informácie vyžadoval stále iba jeden príbuzný a informoval o stave všetkých ostatných príbuzných. Opakovaným informovaním o stave toho istého pacienta nás ukracujete o čas strávený pri pacientoch. Ďakujeme za porozumenie. 


Predanestetická ambulancia 

Vykonáva predanestetické vyšetrenia pred celkovou anestéziou /teda pred operáciou/ u detí aj dospelých. Na našej ambulancii zhodnotíme nález, ktorý si prinesiete od detského, praktického lekára alebo internistu, vyplníme dotazník a vyšetríme prístupnosť dýchacích ciest.

Na ambulanciu prichádzajte už so spomínaným nálezom od uvedených lekárov, teda aj s výsledkami krvných testov, popisom EKG a RTG.

Upozornenie

Pacienti, ktorí idú na operáciu do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach na Triede SNP 1 /teda do novej fakultnej nemocnice na Terase/ si musia vykonať predanestetické vyšetrenie na ambulancii v uvedenej nemocnici. Prednosta kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny uvedenej nemocnice si vyžaduje, aby pacienti prichádzajúci na operáciu do tejto nemocnice mali aj  ich predanestetické vyšetrenie. 

Ambulantnú starostlivosť poskytujú lekári, ktorí pracujú na OAIM – viď zoznam vyššie.

Denne sa strieda ordinujúci lekár podľa služby na lôžkovej časti.
Kontakt: 057 4865 889
Ordinačné hodiny  Pondelok – piatok 10:30 – 15:30 hod.
Na ambulanciu sa netreba objednať, vybavíme vás na počkanie.


 
© 2013 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené