Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Onkologická ambulancia

Ambulancie klinickej onkológie stanovuje  optimálne využitie všetkých diagnostických a liečebných metód efektívnych pri nádorových chorobách v úzkej spolupráci s ďalšími odbormi, ktoré sa zaoberajú liečbou onkologických ochorení. Predmetom činnosti ambulantného zdravotníckeho zariadenia je starostlivosť o pacientov s onkologickým ochorením. 

V ambulancii sa vykonávajú komplexné vyšetrenie, klinická a laboratórna diagnostika nádorových ochorení s využitím všetkých dostupných zobrazovacích a laboratórnych metód, liečba ambulantnou cestou, dispenzarizácia dlhodobo chorých po vykonanej onkologickej liečbe, doliečovanie a kontroly chorých prepustených zo špecializovaného pracoviska, zabezpečenie konzultácií a prekladov chorých na vyššie špecializované pracoviská a iné výkony.

Súčasťou ambulancie je ajstacionár, kde sa pacientom podáva cytostatická liečba.

Liečebné možnosti/Výkony

V ambulanciih klinickej onkológie sa pacient diagnostikuje potrebnými vyšetreniami. Určí sa štádium ochorenia a vykonáva sa cytostatická, imunomodulačná, hormonálna liečba podľa štádia a druhu onkologického ochorenia.

Vzhľadom na špecifickosť liečby, sú vykonávané  kontrolné vyšetrenia (krvné testy, RTG, USG, CT, ev. MRI a iné odborné vyšetrenia), pomocou ktorých určí onkológ záber liečby: regresiu, stabilizáciu, event. progresiu ochorenia a rozhoduje o ďalšom liečebnom postupe. 

Ambulantné hodiny


Ordinačné hodiny
Prestávka na obed
Pondelok
07:30 – 14:45
12:30 – 13:00
Utorok
07:30 – 14:45
12:30 – 13:00
Streda
07:30 – 14:45
12:30 – 13:00
Štvrtok
07:30 – 14:45
12:30 – 13:00
Piatok
07:30 – 14:45
12:30 – 13:00


Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Ambulancia sa nachádza na prízemí  pavilónu B.

Lekár:     MUDr. Kvetoslava Roháčová
                MUDr. Andrej Sabanoš

Sestra:   
Kristína Šuľová
               Mária Zubková
               Alena Ondrejová

Telefónne číslo do ambulancie:     057/ 48 65 158
                                                           057/ 48 65 408
                                                           057/ 48 65 415