Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie je zamerané na diagnostiku  a liečbu ochorení mozgu, miechy, periférnych nervov a svalového aparátu, vrátane špeciálnej neurofyziologickej a ultrasonografickej diagnostiky. Zabezpečuje neurologickú starostlivosť v celom rozsahu pre  spádovú oblasť cca 80 tisíc obyvateľov (okresu Vranov nad Topľou) , ale aj pre obyvateľov z iných regiónov Slovenska.

Náplňou oddelenia  je sofistikovaný prístup v  diagnostike, liečbe a prevencii  cievnych  ochorení  mozgu a miechy, demencie, epilepsie, bolestí hlavy, zápalových ochorení nervovej sústavy, extrapyramídových porúch, nádorov nervovej sústavy, nervosvalových ochorení, bolestivých syndrómov pri postihnutí chrbtice, degeneratívnych a metabolických ochorení.

Osobitne sa špecializuje na diagnostiku a liečbu závratových stavov.

Neurologické oddelenie disponuje 32 lôžkami na neurologickom oddelení a  akútnymi lôžkami na oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti . K dispozícii sú 2 nadštandardné izby .

Neurologické pracovisko je členené na ambulantnú diagnostickú a liečebnú sekciu (neurologickú prijímovú ambulanciu), neurologický stacionár a lôžkovú časť.

Zdravotná starostlivosť na Oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti:

Zabezpečuje komplexnú neurointenzívnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami nervosvalového aparátu, so zlyhávaním vitálnych funkcií, najmä u pacientov s cerebrovaskulárnym ochorením, s potrebou podpory obehového a respiračného systému, v myastenickej kríze, epileptickom statuse, s ťažkými formami akútnej polyradikuloneuritídy.

Oddelenie má k dispozícii 12 lôžok, kde sa o akútnych pacientov nepretržite stará spoločný  tím erudovaných  lekárov  a sestier podľa odborností, pod ktoré spadá ochorenie pacienta. K dispozícii je moderné prístrojové vybavenie, všetky lôžka sú plne monitorované. Okrem neurointenzívnej komplexnej starostlivosti je k dispozícii aj resuscitačná starostlivosť. Zároveň je zabezpečená  multiodborová spolupráca.

Na oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti je u  pacientov s cievnou mozgovou príhodou ischemickou v indikovaných prípadoch podaná rekanalizačná farmakologická terapia rtPA – rekombinantným tkanivovým aktivátorom plazminogénu, alteplázou, ev. je pacient odoslaný na reperfúznu terapiu, mechanickú rekanalizáciu, alebo emergentnú karotickú endarterektomiu na vyššie klinické rádiologické pracovisko.

Z celkového počtu 200 cievnych mozgových príhod ischemických ročne  indikujeme  16% pacientov na systémovú intravenóznu trombolytickú liečbu. Vďaka novému konceptu, centralizácii urgentnej zdravotnej starostlivosti sme v roku 2015 podali trombolýzu priemerne do 51 minút od vstupu pacienta do nemocnice ( Door to treatment / needle time).

Liečebné možnosti/Výkony

Činnosť oddelenia je založená na multidisciplinárnej spolupráci:

  • Odboru rádiológie, kde realizujeme - CT, CT AG vyšetrenia, MRI a MRAG vyšetrenia, ultrasonografické vyšetrenia
  • Odboru rehabilitácie, logopédie – najmä  u pacientov s cievnymi mozgovými  príhodami, pri liečbe vertebrogénnych ochorení
  • Ostatných  odborov: hematologické a biochemické laboratórium, interné, oftalmologické, otorinolaryngologické, ortopedické, psychiatrické, psychologické  odbory
  • Cievna chirurgia, angiológia, neurochirurgia

Návštevné hodiny

Pondelok
14:00 – 16:00
Utorok
14:00 – 16:00
Streda
14:00 – 16:00
Štvrtok
14:00 – 16:00
Piatok
14:00 – 16:00
Sobota
14:00 – 16:00
Nedeľa14:00 – 16:00


Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Oddelenie sa nachádza na 4. poschodí budovy B pavilónu.

Telefonický kontakt

Oddelenie
057/ 48 65 311
Primár
057/ 48 65 224
Vedúca sestra
057/ 48 65 310
Urgentný príjem
057/ 48 65 346
Oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti057/ 48 65 889