Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

TaPCH ambulancia

Pneumológia a ftizeológia je  samostatným špecializačným odborom. 
Zaoberá sa vyhľadávaním, prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou, vyšetrením pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy, akútnych a chronických ochorení respiračného systému vrátane nádorov, ochorení funkčne a morfologicky súvisiacich orgánov hrudníka. 

Veľkým prínosom je  denný stacionár, vďaka čomu sa môžu vykonávať časovo náročnejšie diagnostické a liečebné postupy vo veľmi príjemnom prostredí.


Liečebné možnosti/Výkony

Základom prístrojovej diagnostiky obštrukčných prieduškových ochorení je spirometrické vyšetrenie.

K diagnostickému štandardu patria aj bronchomotorické testy. Novšou diagnostickou metódou je vyšetrenie podielu oxidu dusnatého /NO/ v exhalovanom vzduchu prístrojom Niox.

Ambulantné hodiny


Pracovná doba
Ordinačné hodinyPrestávka na obed
Pondelok
07:30 – 16:00
7:30 – 14:25
13:30 - 14:00
Utorok
07:30 – 16:00
7:30 – 14:25
13:30 - 14:00
Streda
07:30 – 16:00
7:30 – 14:25
13:30 - 14:00
Štvrtok
07:30 – 16:00
7:30 – 14:25
13:30 - 14:00
Piatok
07:30 – 16:00
7:30 – 14:25
13:30 - 14:00


Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Ambulancia sa nachádza na prízemí  poschodí budovy poliklinickej časti pavilónu A.

Lekár:     MUDr. Dušan Hanidžiar
Sestra:   Darina Berecínová
               Mária Ivanková

Telefónne číslo do ambulancie:     057/ 48 65 170