Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie)

Interné oddelenie poskytuje komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácie v oblasti vnútorných chorôb, predovšetkým včasnú a správnu diagnostiku, liečbu, určenie prognózy vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií.

Činnosť oddelenia pokrýva diagnostiku a liečbu vo všetkých pododboroch vnútorného lekárstva, akými sú cukrovka, vysoký tlak a aterosklerotické poškodenia tepenného systému organizmu, choroby dýchacieho systému, poruchy odolnosti organizmu (choroby imunitného systému a alergie), reumatické choroby, choroby obličiek, choroby zažívacích orgánov (pečene, žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy, pažeráka, žalúdka a čriev), choroby metabolizmu, endokrinologické ochorenia a choroby krvotvorby a zrážania krvi.

Internista v spolupráci so špecialistami nadstavbových a ostatných odborov zaisťuje diagnostiku a koordinuje liečbu s prihliadnutím na akútnosť či chronickosť choroby, polymorbiditu, racionálnosť terapie a vzájomnú interakciu liekov. Vo zvlášť náročných prípadoch využíva konzultácie lekárom - špecialistom.

Má časť ambulantnú (situovaná v budove na prízemí) a lôžkovú. Na oddelení funguje jednotka intenzívnej starostlivosti, gastroenterologické pracovisko a pracovisko kardiologickej neinvazívnej diagnostiky a liečby.

Lôžková časť má nedeliteľný fond postelí, čo je podmienkou integrity odboru. Zaisťuje komplexnú liečebno – preventívnu starostlivosť. Fond oddelenia tvorí 54 postelí. K dispozícií sú tri nadštandardné izby, z toho jedna izba je pre poistencov poisťovne Dôvera.

Liečebné možnosti/Výkony

V rámci diagnostiky sa vykonáva: rozpoznávanie podkladu chorobných stavov, vrátane významných regulačných a metabolických zmien pri vnútorných chorobách, rozpoznanie funkčných a organických porúch dôležitých pre posúdenie dynamiky vývoja choroby, indikácie na srdcovú katetrizáciu a na elektrofyziologické vyšetrenie srdca, riešenie akútnych stavov a stavov ohrozujúcich život, indikácie na dočasnú, a trvalú kardiostimuláciu, diagnostika a liečba nádorových chorôb, posúdenie poly-pragmázie u polymorbídneho pacienta z hľadiska jej bezpečnosti, posúdenie choroby vo vzťahu k prevencii, posúdenie choroby so zreteľom na osobitný stav organizmu v gravidite, vo vyššom veku, v perioperačnom období, pri závažnej komorbidite, zhodnotenie prognózy chorôb, indikovanie zdravotnej starostlivosti na špecializovaných úsekoch vnútorného lekárstva, ako je Oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti, endoskopické pracovisko, hemodialyzačné pracovisko a iné.

Vykonáva konziliárne služby pre ostatných odborníkov a oddelenia nemocnice, aj pre ďalšie zariadenia spádového územia, zhodnotenie rizika vo vzťahu k zamýšľanému operačnému výkonu s vyjadrením sa k predoperačnej príprave a pooperačnej starostlivosti, realizuje celospoločenské programy týkajúce sa vnútorného lekárstva.

Návštevné hodiny

Pondelok
14:00 - 16:00
Utorok
14:00 - 16:00
Streda
14:00 - 16:00
Štvrtok
14:00 - 16:00
Piatok
14:00 - 16:00
Sobota
14:00 - 16:00
Nedeľa14:00 - 16:00

 1. Kontakt

  Vranovská nemocnica, a.s.
  Štefánika 187/177B
  Vranov nad Topľou

  Oddelenie sa nachádza na 1. a 2 poschodí budovy B pavilónu.

 2. Oddelenie muži
  057/ 48 65 152
  Oddelenie ženy
  057/ 48 65 360
  Primár
  057/ 48 65 160
  Vedúca sestra
  057/ 48 65 167