Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

O nás

Vranovská nemocnica, a.s.

Akcionár
Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Marek Duban, MBA, DiS.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva MUDr. Eugen Lešo
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH

Dozorná rada
Mgr. Ján Janovčík
MUDr. Juraj Kuročka
Mgr. Jaroslav Makatúra
MUDr. Ing. Marek Fedor
Andrej Kulík
Darina Berecinová
Bc. Ľudmila Kožejová
Mgr. Mária Štefanková
MUDr. Róbert Hill, PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Eugen Lešo -  riaditeľ
MUDr. Marína Romanová - námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Alena Tančáková - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť