MUDr. Juraj Šikulínec

Do Sveta zdravia nastúpil na GPO oddelenie 11. júla 2016. Je absolventom Jesseniovej fakulty v Martine UK.

Odbor gynekológia a pôrodníctvo si vybral pre jeho interdisciplinárnu povahu. Momentálne je zaradený do špecializačného študijného programu v danom odbore.