MUDr. Alexandra Čenčariková

Je absolventkou  Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Štúdium ukončila v roku 2016 a na GPO nastúpila 4. júla 2016.

Jej rozhodnutie pracovať pre regionálnu nemocnicu bolo jednoznačné.