Mgr. Darina Cichá

Pôsobí ako manažérka dennej zmeny, zodpovedá za úroveň a kvalitu poskytovanej  starostlivosti na úseku neonatológie.

Riadi činnosť sestier a dbá o vysokú úroveň poskytovanej starostlivosti o novorodencov.

Vysokoškolské vzdelanie nadobudla na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a špecializačné štúdium v odbore „intenzívna starostlivosť o novorodenca“ na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

Je aktívna pri organizácii ošetrovateľských konferencií v oblasti neonatológie na regionálnej úrovni.

Prax v odbore: 11 rokov