MUDr. Jana Jenčová

Od júla 2012 pôsobí na pozícii vedúcej lekárky Neonatologického oddelenia Vranovskej nemocnice.

Popri komplexnej činnosti na Novorodeneckom oddelení pracuje aj v neonatologickej ambulancii, ktorá poskytuje starostlivosť  deťom s  rôznym rizikom do veku 1. roka.

Štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 1998. V rokoch 2001 a 2006 dosiahla v postgraduálnom štúdiu atestáciu I. a II. st. v odbore Pediatria.

V rámci špecializačnej prípravy v Odbore Neonatológia absolvovala ročnú prax na Neonatologických klinikách V Bratislave a v Košiciach. V roku 2010 úspešne vykonala špecializačnú skúšku v odbore Neonatológia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity  v Bratislave.

Je držiteľkou niekoľkých certifikátov:

- certifikát v Resuscitácii novorodencov

- certifikát v Ultrazvukovej činnosti na vykonávanie USG mozgu a obličiek

- certifikát na vyšetrenie vrodenej katarakty.

Popri komplexnej činnosti na Novorodeneckom oddelení pracuje aj v neonatologickej ambulancii, ktorá poskytuje starostlivosť  deťom s  rôznym rizikom do veku 1. roka.

V rokoch 2011-2012  v spolupráci s profesorom MUDr. Krčmérym pôsobila na misii v Afrike – v Tanzánii, kde sa venovala liečbe a starostlivosti o choré deti a deti bezprostredne po pôrode.

Prax v odobore: 18 rokov

tlacidlo.png