Mgr. Mária Lipkošová

Pôsobí ako vedúca pôrodná asistentka, zodpovedá za úroveň a kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti na GPO.

Koordinuje činnosť pôrodných asistentiek a pomocného personálu. Dbá o profesionálnu a etickú úroveň poskytovanej starostlivosti v pôrodníctve aj v gynekológii a sleduje moderné ošetrovateľské trendy v pôrodníctve.

Vysokoškolské  vzdelanie  získala  na  Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a špecializačné štúdium v odbore  „intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve“ na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

Aktívne sa zapája do organizácie odborných ošetrovateľských konferencií v oblasti pôrodnej asistencie s regionálnou aj celoslovenskou pôsobnosťou.

Prax: 33 rokov