MUDr. Lenka Pšeničňaková

Ukončila štúdium na LF UPJŠ v Košiciach v roku 2009 a v roku 2017 aj špecializačné štúdium  v odbore  Gynekológia a pôrodníctvo. 

Absolvovala školenie v 3D-4D ultrasonografii. Okrem bežnej činnosti na oddelení sa venuje 3D/4D ultrasonografii.


tlacidlo.png