MUDr. Martin Mičej

Okrem bežnej činnosti na GP oddelení vedie ambulanciu pre rizikové tehotné. Štúdium na LF UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 2000.

V roku 2003 dosiahol v postgraduálnom štúdiu atestáciu  I.stupňa  a v roku 2015 európsku špecializačnú skúšku v odbore Gynekológia a pôrodníctvo.

prax v odbore: 16 rokov


tlacidlo.png