O nás

Pôrodnica vo Vranove nad Topľou je súčasťou Gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia . Nachádza sa na 2 poschodí pavilónu C (chirurgický pavilón) Vranovskej nemocnice. Oddelenie je priamo prepojené s pôrodnou a sekčnou sálou a s neonatologickým (novorodeneckým) úsekom.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie poskytuje všeobecnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo pre región miest Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou a okolitých obcí, spolu približne pre 76 000 obyvateľov, ako aj ďalším pacientkam a rodičkám z iných okresov, ktoré preferujú zdravotnú starostlivosť vo Vranovskej nemocnici.

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie zabezpečuje komplexnú diagnostiku, liečbu a gynekologickú operatívu /okrem onkologickej operatívy/. Pôrodnica Vranov nad Topľou v oblasti pôrodníctva zabezpečuje komplexnú predpôrodnú prípravu, samotný pôrod a popôrodnú starostlivosť. Neonatologický úsek poskytuje starostlivosť novorodencom od pôrodu až po prepustenie do domácej a ambulantnej starostlivosti.

Starostlivosť poskytuje všetkým fyziologickým novorodencom, novorodencom s ľahšími a prechodnými adaptačnými poruchami, ako aj novorodencom, ktorí vyžadujú resuscitáciu, stabilizáciu stavu a prípravu na transport novorodenca na vyššie pracovisko.

Pacientky môžu využiť tieto benefity:

Cieľom je navodiť príjemnú atmosféru na pôrodnici. Ide o bezpečný, prirodzený a krásny spôsob, ako pomôcť rodičke, aby sa cítila istejšie a kľudejšie. Vôňa dokáže uľaviť pri najrôznejších drobných zdravotných problémoch spojených s tehotenstvom.

V rámci starostlivosti o budúce mamičky vám ponúkame aj služby v oblasti psychofyzickej prípravy na pôrod. Pomôžeme vám pripraviť sa na nádherný okamih príchodu vášho bábätka pod vedením odborného personálu oddelenia.

V rámci kurzu získate množstvo informácii, praktické návyky, nielen vy, ale aj váš partner, aby ste spolu ako budúci rodičia zvládli tehotenstvo, pôrod a starostlivosť o bábätko čo najlepšie. Odpovieme vám na otázky, na ktoré hľadáte odpovede.

Viac informácií o kurze tu.


Pôrodný plán predstavuje súpis predstáv a prianí, ako by mal Váš pôrod prebiehať. Pomôžeme Vám pripraviť pôrodný plán podľa Vašich predstáv a požiadaviek.

Na základe osobných konzultácii s pôrodníkom a pôrodnou asistentkou priamo v pôrodnici vo Vranove nad Topľou si vytvoríte obraz o tom, čo Vám pôrodnica ponúka a čo požadujete Vy.

Viac si o pôrodnom pláne môžete prečítať v časti Pôrodníctvo.

Gynekologicko- pôrodnícke oddelenie  vranovskej nemocnice ponuka mamičkám neoceniteľnú možnosť byť so svojimi blízkymi  prostredníctvom bezplatného internetového pripojenia wi-fi. Mamičky v pôrodníci vo Vranove nad Topľou ako aj iné pacientky gynekologicko- pôrodníckeho oddelenia, môžu byť  vďaka tejto možnosti kedykoľvek v spojení so svojou rodinou, priateľmi nielen prenosom zvuku ale aj obrazu, napr . prostredníctvom skypu.

Zdravotná poisťovňa Dôvera prispela k zrekonštruovaniu nadštandardných izieb na gynekologicko- pôrodníckom oddelení nemocnice

Zároveň  v rámci spolupráce s vranovskou nemocnicou ponúka poistenkyniam Dôvery 50% zľavu na túto izbu. Na tejto izbe je možný aj pobyt otca, alebo inej sprevádzajúcej osoby počas celého pobytu.

Poskytuje počas pobytu vo Vranovskej pôrodnici profesionálne, empatické, podporujúce poradenstvo o princípoch úspešného dojčenia, starostlivosti a správnej výživy. V prípade záujmu je možnosť poskytovanie služby aj v domácom prostredí.

Oddelenie je vybavené novou, modernou prístrojovou technikou. Vyšetrenia sa vykonávajú   USG prístrojmi  vyššej triedy s možnosťou vyhotovenia záznamu pre budúcu mamičku za poplatok.

Pôrodnica Vranov nad Topľou je držiteľom titulu Baby Friendly Hospital - Nemocnica priateľská k deťom. Má zavedený 24-hodinový rooming-in systém na všetkých izbách.

Vo Vranovskej nemocnici na gynekologicko-pôrodníckom oddelení  je možnosť ubytovanie sa blízkej osoby priamo na izbe s rodičkou.