Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou


IČO: 47249021
DIČ: 2023814793
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 (0) 57 4865 111
e-mail: nemocnica.vt@svetzdravia.com

Asistentka riaditeľa
Mgr. Ivana Gregusová
mobil: +421 (0) 57 4865 485
e-mail: sekretariat.vt@svetzdravia.com

Manažér prevádzky
Ing. Jozef Hričan
e-mail: jozef.hrican@svetzdravia.com
Priamy kontakt na oddelenia