Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Vďaka novej recepcii získajú pacienti vo Vranove nad Topľou informačný servis ako v hoteli

Všetky potrebné informácie budú v nemocnici na jednom mieste

Vranov nad Topľou 28. septembra 2016

Nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou dnes predstavila nový koncept recepcie, ktorá má slúžiť pacientom a návštevníkom nemocnice ako miesto prvého kontaktu. Rozsahom poskytovaných informačných služieb pripomína hotelovú recepciu. Jej zamestnanci sú pripravení v pracovných dňoch (od 7.00 do 16.00 hod.) poskytovať informácie o prevádzke nemocnice, rozsahu zdravotnej starostlivosti jednotlivých oddelení a ambulancií, nadštandardných službách alebo o dopravnej zdravotnej službe. Takisto pomôžu pri orientácii v nemocnici či pri riešení krízových situácií. Na recepcii bude súčasne možné realizovať všetky platby za nadštandardné výkony a iné služby. Projekt novej recepcie si vyžiadal celkovú investíciu v hodnote takmer 15 tisíc eur.

2016-09-28-SZ-VT-Nova recepcia (3 of 5).jpg

„Do nemocnice často prichádzajú pacienti s obavami o svoje zdravie a život. Zriadenie recepcie vnímame ako ďalší ústretový krok k pacientovi, ktorému poskytneme asistenciu, nasmerujeme ho v neznámom prostredí a dáme mu pocit, že sa o neho niekto postará od vstupu do nemocničných dverí,“ zdôraznil Eugen Lešo , riaditeľ nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou.

Nová recepcia sa nachádza pri hlavnom vchode do poliklinickej časti nemocnice na prvom poschodí. V rámci svojich služieb bude poskytovať aj informácie o službách zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá celý projekt finančne podporila.

„Aj keď zdravotná starostlivosť v našich nemocniciach je na vysokej úrovni, dobrý dojem často kazí neútulné prostredie a zastarané vybavenie. Renovácia nemocničných priestorov je jedným z našich dlhodobých projektov. Verím, že nové recepcie prinesú do nemocnice nový štandard a pacienti ich ocenia,“ vysvetlil Martin Kultan , generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

2016-09-28-SZ-VT-Nova recepcia (4 of 5).jpg

Rozsah služieb poskytovaných novou recepciou:

 • Poskytnutie všeobecných informácií o nemocnici, oddeleniach a o ambulanciách;
 • Poskytovanie informácií o nadštandardných službách, cenách, liečebnom režime, strave a o diétach;
 • Platby za výkony a za nadštandardné služby;
 • Prvotná evidencia sťažností a podnetov;
 • Manažovanie prednostného riešenia akútnych stavov (neodkladná starostlivosť);
 • Riešenie núdzových a krízových situácií v nemocnici (úraz, požiar, krádež, havária);
 • Informácie o dopravnej zdravotnej službe Svet zdravia;
 • Prezentácia a ponuka zdravotného poistenia v zdravotnej poisťovni Dôvera;
 • Straty a nálezy;
 • Flexibilná pomoc pri riešení ostatných podnetov pacientov a návštevníkov;
 • V budúcnosti aj objednanie/preobjednanie pacienta na vyšetrenie/ošetrenie.

Telefonický kontakt: +421 57 4865 434
E-mailový kontakt: recepcia.vt@svetzdravia.com

Koncept nových recepcií hotelového štandardu doteraz zaviedol Svet zdravia v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera v nemocniciach v Trebišove, Spišskej Novej Vsi a v Žiari nad Hronom. Okrem humenskej nemocnice sa nové recepcie vybudovali tento rok i v Galante, Vranove nad Topľou a v Rožňave. Prvé mesiace ukázali, že pacienti túto službu veľmi privítali a že tento typ recepcie by mal byť prirodzenou súčasťou každej nemocnice. 

Zdravotná poisťovňa Dôvera súčasne aj tento rok podporila vybudovanie novej VIP izby. Tá sa nachádza oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a predstavuje najvyšší lôžkový štandard v sieti Svet zdravia (samostatné sociálne zariadenie, harmonický interiér a LCD TV). Poistenci ZP Dôvera majú 50% zľavu na denný poplatok v hodnote 20 eur.

2016-09-28-SZ-VT-Nova VIP izna na FRO.jpg