Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Novou námestníčkou vo vranovskej nemocnici sa stala MUDr. Marína Romanová

V januári tohto roka nastala v nemocnici Svet zdravia Vranov nad Topľou zmena na poste námestníka liečebno-preventívnu starostlivosť. Túto funkciu od polovice januára zastáva MUDr. Marína Romanová, ktorá bude naďalej pôsobiť aj ako primárka doliečovacieho oddelenia. Doterajší námestník MUDr. Igor Mihók bude v nemocnici viesť oddelenie chirurgie a úrazovú chirurgiu ako primár.

2014-10-SZ-VT-MUDr. Marína Romanová.jpg

MUDr. Marína Romanová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1996. Hneď po ukončení štúdia nastúpila na interné oddelenie NsP vo Vranove nad Topľou. Od septembra 1998 pracuje na doliečovacom oddelení, ktorému je verná dodnes. Najprv pracovala ako sekundárna lekárka, od roku 2005 vedie oddelenie na poste primárky. V roku 2012 sa stala predsedníčkou Spolku lekárov Slovenskej lekárskej spoločnosti.

„Mojou prioritou je zlepšenie komunikácie vo vzťahu k pacientom, získavanie si ich dôvery a budovanie kvalitných profesionálnych lekárskych tímov. Keďže z materiálno-technickej stránky došlo v našej nemocnici v spolupráci so Svetom zdravia k výraznému zlepšeniu, v tomto období nastal čas zamerať sa na kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Bola by som veľmi rada, keby sa pacienti v budúcnosti s dôverou obracali práve na naše pracoviská, kde nájdu vysoko profesionálnych a empatických ľudí, schopných riešiť ich zdravotné problémy,“ zdôraznila MUDr. Marína Romanová, námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou.