Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

XXIII. Getlíkov deň vo Vranove

Vranovská nemocnica


Vás pozýva na

XXIII. Getlíkov deň
29. apríla 2014


Program
11:30 – 12:00 P rezentácia
12:00 - 12:15 S lávnostné otvorenie, Antolík J.: Spomienka na p.prof. Getlíka
12:15 – 14:45 O dborný program
1. Furková K., Šašinka M. (Bratislava): Komplexná starostlivosť o pacienta s nefropatiou
2. Šagát T. (Bratislava): Úrazy hlavy
3. Kuchta M., Gombošová K. (Košice): Funkčné poruchy tráviaceho traktu u detí
4. Pisarčíková M., Šprláková J. (Košice): Purpura fulminans v detskom veku
14:45 – 15:00 P restávka
15:00 – 16:30 O dborný program
5. Vargová V. (Košice): Kawasakiho choroba - up to date
6. Kovaľ J., Semková D. (Prešov): Vybrané aspekty v starostlivosti o neplnoleté matky
7. Hudáčková D. (Košice): Invazívne meningokokové ochorenia a ich prevencia
16:30 – 17:00 Diskusia
17:00 Recepcia

 
Certifikáty:
Aktívna účasť na podujatí
- prvý autor 8 kreditov
- ďalší autori 7 kreditov
Pasívna účasť 5 kreditov

Miesto konania:
Mestský dom kultúry, prísp. org.
M.R.Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou

a

Reštaurácia Junior

getlík.jpg