Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Vedecko-pracovná schôdza SL SLS

 

Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov vo Vranove nad Topľou
SRLK Vranov nad Topľou
Vranovská nemocnica, n.o.
Diabetologická ambulancia VN, n.o.


Vás pozývajú na vedeckú pracovnú schôdzu SL SLS vo Vranove nad Topľou ,
ktorá sa uskutoční
dňa 25. februára 2014 (utorok) o 14:00 hod. v zariadení OÁZA


PROGRAM


1. MUDr. Schroner, Z., PhD. (Interná a diabetologická amb.): Benefity hybridnej

liečby dyslipidémie u pacientov s diabetom mellitus 2.typu 30 min

2. MUDr. Bodnárová, D. ( Diabetologická amb.VN, n.o. ): Praktická skúsenosť s

hybridnou liečbou u pacienta s veľmi vysokým KVS rizikom 30 min

3. MUDr. Palinský, M., PhD. (Interné odd. VN, n.o.): Artériová hypertenzia a

diabetes mellitus (vajce a sliepka). Odporúčania Európskej

kardiologickej spoločnosti z roku 2013 30 min

4. Diskusia

Akcia je hodnotená 2 kreditmi CME

Účasť lekárov Vranovskej nemocnice , n.o. je povinná.

MUDr. Marína Romanová - predseda SL SLS vo Vranove nad Topľou
MUDr. Eugen Lešo - riaditeľ Vranovskej nemocnice, n.o.
MUDr. Drahomíra Bodnárová - Diabetologická amb.VN, n.o
MUDr. Tibor Kočiš - vedecký sekretár SL SLS, predseda subregionálnej